Skip Navigation LinksSlužby

Naše služby

Nákup, zavedenie do užívania, prevádzka výpočtovej techniky sa nezaobíde bez odbornej podpory. Nie každý užívateľ je počítačový odborník. Sme si vedomí toho, že len zorientovanie v ponuke na trhu je náročné. Preto naša firma kladie na túto podporu veľký dôraz.

Na základe rozhovoru a poznania potrieb zákazníka mu navrhneme riešenie, ktoré pokrýva jeho požiadavky, zohľadňuje cenové možnosti a je dostupné v požadovanom čase a hlavne je otvorené do budúcnosti.

Predajom naše služby nekončia, ale začínajú. Podporujeme nábeh a samotnú prevádzku. Tak ako rastie firma dopĺňame a rozširujeme informačný systém. Sledujeme za Vás, vývoj výpočtovej techniky a naše návrhy sa opierajú o vysokú odbornú fundovanosť našich odborníkov a ich bohaté praktické skúsenosti.

Toto sú niektoré zo služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom:

  • predaj, inštaláciu a zaškolenie na ekonomické programy KODAS
  • dodávky, inštalácie a servis výpočtovej techniky
  • návrh, realizáciu a servis počítačových sietí
  • dodávky a inštalácie modemov a programov na diaľkové prenosy a prístup k INTERNETU
  • modernizáciu zastaralých počítačov
  • predaj doplnkového tovaru k počítačom
  • záručný a pozáručný servis
  • spotrebný tovar pre prevádzku výpočtovej techniky
  • poradenstvo v oblasti účtovníctva a miezd poskytujeme v spolupráci s našou dcérskou firmou KODAS Consulting s.r.o.