Registrácia používateľa

Vstup do Autorizovanej zóny je povolený na základe prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie údaje spolu s profilom získa používateľ po vyplnení registračného formuláru. Zaregistrovaného používateľa musí schváliť správca systému. Informácia o schválení je zaslaná na emailovú adresu, ktorú používateľ uviedol pri registrácii. Po schválení sa môže používateľ prihlásiť do systému a používať aplikačné moduly, ktoré mu pridelil správca systému.

Registračný formulár má dve strany. Na prvej strane je potrebné uviesť informácie o firme a na druhej kontaktne údaje používateľa.

Na druhú stranu formulára sa používateľ dostane po vyplnením údajov a stlačením tlačítka Pokračovať.

Ak používateľ pri registrácii zadá firmu, ktorá v systéme nie je, správca pri schvaľovaní používateľa overí firemné údaje v Obchodnom registry SR alebo Živnostenskom registry. Existujúcu firmu správca založí do systému a priradí ju používateľovi.

Zadávané údaje sú povinné. Ak niektorý údaj nezadáte, systém Vašu registráciu neakceptuje. Na chýbajúci údaj Vás systém upozorní červenou hviezdičkou (*) pri zadávaciom poli.

Ak bol registračný formulár vyplnený správne a odoslaný stlačením tlačítka Odoslať, používateľ je presmerovaný na stránku, kde mu je oznámené, že jeho registrácia bola úspešne dokončená a schválená správcom v najbližšiom možnom čase.

Ak správca zamietne registráciu, systém použivateľa automaticky informuje o tejto skutočnosti odoslaním emailu na jeho adresu.