Prihlásenie do systému

Vstup do Autorizovanej zóny je povolený na základe prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie údaje spolu s profilom získa používateľ po vyplnení registračného formuláru na stránke registrovat.aspx. Zaregistrovaného používateľa musí schváliť správca systému. Informácia o schválení je zaslaná na emailovú adresu, ktorú používateľ uviedol pri registrácii. Po schválení sa môže používateľ prihlásiť do systému a používať aplikačné moduly, ktoré mu pridelil správca systému.

Namiesto prihlasovacieho mena môže používateľ použiť emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Prihlasovacie meno nie je zavislé od veľkosti znakov (case-insensitive).

Prihlasovacie meno má maximálnu dĺžku 50 znakov. Môže obsahovať alfanumerické znaky bez diakritiky.

Prihlasovacie heslo musí spĺňať tieto podmienky:

  • minimálna dĺžka hesla (6 znakov)
  • hesle je zavislé na veľkosti znakov (case-sensitive)
  • minimálna počet nie alfanumerických znakov (1 znak)
  • maximálna dĺžka hesla je 50 znakov

Toto nastavenie môže byť iné. Záleží od požiadavky prevádzkovateľa na bezpečnosť systému. napr. Minimálna dĺžka hesla môže byť nastavená na 10 znakov . O aktuálnom nastavení požadovaného hesla je používateľ informovaný systémom.

Ak sa používateľ po ukončení práce v systéme neodhlásil a začne ho používať po vypršaní časového limitu, je systémom presmerovaný na prihlasovaciu stránku, kde musí opäť zadať svoje prihlasovacie údaje.

Pri zabudnutí hesla použite odkaz Zabudnuté heslo, ktoré Vás presmeruje na stránku zabudnuteheslo.aspx kde môžete požiadať o zmenu Vašeho hesla. Nové heslo Vám bude poslané na Vašu emailovú adresu.